O nás

Ústav Dvořákovo Příbramsko vznikl jako nezisková organizace na základě potřeby pokračovat v započatém díle, kterým je stabilní propagace jména a díla Antonína Dvořáka, s důrazem na region, s kterým tento světoznámý skladatel spojil ucelenou část svého života. Podle dohody se stávajícím pořadatelem festivalu – Městem Příbram – došlo k převzetí aktivit spojených s realizací Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram (HFAD), a to jak v rámci činností spojených s realizací festivalu, tak i mimo něj. Kontinuita Dvořákova Příbramska s Hudebním festivalem Antonína Dvořáka Příbram (HFAD) je dána nejen osobou geniálního skladatele a obsahovým zaměřením HFAD, ale též propagátory hudebního odkazu Antonína Dvořáka, tedy osobou dosavadní programové ředitelky HFAD a nyní i ředitelky Ústavu, Mgr. Albíny Houškové a zejména člena správní rady, Antonína Dvořáka III. (vnuka Antonína Dvořáka). V roce 2017 převzal po úmrtí svého otce Antonína Dvořáka III. jeho funkci Petr Dvořák.

Ústav si nadále klade pro svoji činnost tyto priority:

  • Udržení a zvýšení prestiže festivalu dramaturgií odpovídající mezinárodnímu standardu
  • Program zaměřený nejen na běžné cílové skupiny, ale speciální projekty pro děti, mládež a širokou veřejnost – přiblížení vážné hudby co nejširšímu spektru publika
  • Spolupráce s kulturními institucemi v rámci ČR i zahraničí, participace na nadnárodních projektech – snaha o jejich iniciování
  • Podpora mladých umělců formou pořádání soutěží spojených s ideou festivalu, pořádání mistrovských kurzů, prezentace zemí s odlišnou kulturou, ad.
  • Rozšíření působnosti nad rámec Příbrami a blízkého okolí (pokrytí celého regionu)
  • Vybudování stabilní návštěvnické skupiny bez generační diferenciace
  • Vytvoření vazeb s jednotlivci a firmami za účelem podpory festivalu
  • Spolupráce s regionálními firmami za účelem vzájemné podpory (cestovní ruch, ubytovací zařízení, ..)

 

Sídlo ústavu: Žižkova 708, Příbram II, 261 01 Příbram
IČ: 04288254
nejsme plátci DPH
číslo účtu: 1017868898/ 5500
datová schránka: zk39c96
Společnost je zapsaná v rejstříku ústavů, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 264.